HỎI PHƯƠNG TIỆN BẰNG TIẾNG ANH

Chú ý: Động từ bỏ trong thắc mắc với câu vấn đáp cần được gồm sự thống nhất: trường hợp thắc mắc cần sử dụng “go” thì câu vấn đáp cũng yêu cầu cần sử dụng “go”, giả dụ thắc mắc sử dụng “travel” thì câu vấn đáp cũng dùng “travel”.

Bạn đang xem: Hỏi phương tiện bằng tiếng anh

Ví dụ: 

- Câu hỏi: How bởi they go khổng lồ school?

Câu trả lời: They go to lớn school by bus.

- Câu hỏi: How bởi you travel lớn Ha Noi?

Câu trả lời: I travel khổng lồ Ha Noi by car.

2, Với chủ ngữ là “he/ she/ it” hoặc danh từ bỏ số ít Câu hỏi: 

 

 
 

 

 

Ví dụ:

- Câu hỏi: How does she go lớn school?

Câu trả lời: She goes lớn school by bus.

- Câu hỏi: How does Peter travel lớn Ha Long?

Câu trả lời: Peter travels to Ha Long by train Chú ý: Từ “walk” Có nghĩa là “đi bộ” khi nói không dùng “by”. “Walk” = “go on foot”

Ví dụ: - Câu hỏi: How does she go to lớn school?

Câu trả lời: She walks to lớn school/ She goes on foot.

3, Bài tập

1. I go lớn work ... train.

Xem thêm: 60+ Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bà, 60+ Lời Chúc Sinh Nhật 70 Tuổi Ý Nghĩa Nhất

A,by B, for C, with D, in

2. She ... to lớn the thể hình by xe đạp.

A, go B,went C, traveled D, goes.

3, They travel khổng lồ Ha Long by ...

A, walk B, foot C, bus D, traffic

4, ... does your mother travel khổng lồ Hong Kong?

A, Why B, How C, What D, Which

5, How ... Mrs Linh come lớn Korea?

A, does B, do C, is D, are.

Đáp án:

1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

Bài viết gợi ý:
1. CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI VỀ SỐ LƯỢNG. 2. Unit 8 giờ anh 6 3. Unit 7 tiếng anh 6 4. Unit 6 giờ anh 6 5. Unit 5 giờ anh 6 6. Unit 4 giờ anh 6 7. Unit 2 giờ anh 6
Từ khóa: / phương tiện đi lại tải
Bình luận basissport.store
0 comment

Cách tính điểm xuất sắc nghiệp THPT Quốc gia 2020 tiên tiến nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
1 năm trước
*

Chính thức chào làng đề Minch Họa Toán năm học tập 20đôi mươi
1 thời gian trước
*

Chuyên đề Câu so sánh vào Tiếng Anh
1 năm trước
*

Chuyên đề: Tính trường đoản cú cùng Trạng từ ( Adjectives and Adverbs)
1 năm kia
Chulặng đề: Sự liên hiệp giữa chủ ngữ và cồn từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners)
1 năm trước
MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI p;q
598103 lượt xem
Cách tính điểm giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp
592516 lượt xem
Chính thức ra mắt đề Minch Họa Toán lần hai năm học 2019
390441 lượt xem
Phương thơm pháp xác định trung ương mặt đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác
387078 lượt xem
ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
329153 lượt xem
Tài liệu
Đề thi
Bài viết
basissport.store Team