HÀM TÌM KÝ TỰ TRONG EXCEL

Khi sử dụng các hàm bóc chuỗi vào Excel như MID, LEFT hoặc RIGHT thì chúng ta cũng có thể tách được những chuỗi ở giữa, đầu hoặc cuối văn bản. Nhưng bạn cần phải xác định trước số ký tự, địa điểm cần bóc tách thì những hàm trên mới bao gồm thể tách chuỗi chính xác. Sự việc là khi những chuỗi không thắt chặt và cố định số lượng cam kết tự, hay rõ ràng hơn là con số ký trường đoản cú cần tách không thắt chặt và cố định thì câu hỏi chỉ áp dụng hàm MID, LEFT hoặc RIGHT sẽ không đáp ứng được.

Thay vì yêu cầu xác định vị trí cùng số cam kết tự thủ công bằng tay thì có lẽ rằng dùng một hàm auto tìm ra địa điểm của một ký tự trong chuỗi nhằm tính ra vị trí cũng tương tự số lượng ký kết tự cần tách khi sử dụng những hàm MID, LEFT hoặc RIGHT là cách tối ưu hơn. Vào Excel, hàm FIND là 1 trong những trong số đầy đủ hàm có thể giúp bạn tự động tìm ra địa chỉ của một ký tự và từ đó tính ra được số ký kết tự cần tách bóc trong chuỗi một bí quyết tự động.

Cách sử dụng hàm FIND vào Excel

Mô tả:

Hàm Find là hàm tìm kiếm địa chỉ của ký tự vào một văn bản, công dụng trả về là vị trí của cam kết tự đầu tiên được tìm thấy vào một văn bản.


Cú pháp:

=FIND(find_text; within_text; )