GIẢI TOÁN HÌNH 10 TRANG 59

Cho tam giác(ABC)gồm (widehatA=120^o), cạnh(b=8,cm)và(c=5,cm). Tính cạnh(a) và những góc(widehatB,widehatC)của tam giác đó.


Bạn đang xem: Giải toán hình 10 trang 59

Áp dụng định lí cosin, ta có:

(a^2=b^2+c^2-2bc.cos A\ ,,,,, =8^2+5^2-2.8.5.cos 120^o\,,,,, =64+25+40\,,,,, =129\ Rightarrow a=sqrt129approx 11,36,cm )

Áp dụng hệ quả của định lý cosin, ta có:

(cos B=dfraca^2+c^2-b^22ac\,,,,,,,,,,,, =dfrac129+5^2-8^22sqrt129.5\,,,,,,,,,,,, approx 0,7936\ Rightarrow widehatBapprox 37^o48")

(widehatC=180^o-widehatA-widehatBapprox 180^o-120^o-37^o48"=22^o12")


*

Tmê man khảo giải thuật những bài xích tập Bài 3: Các hệ thức lượng vào tam giác và giải tam giác khác • Giải bài xích 1 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Cho tam... • Giải bài bác 2 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho tam... • Giải bài 3 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Cho tam... • Giải bài bác 4 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Tính diện... • Giải bài xích 5 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Tam... • Giải bài xích 6 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Tam... • Giải bài 7 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Tính góc lớn số 1 của... • Giải bài bác 8 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho tam... • Giải bài xích 9 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho hình bình... • Giải bài 10 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 Hai chiếc tàu...

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Văn Nghị Luận Bài Thơ Thương Vợ Của Trần Tế Xương Hay Nhất

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Cmùi hương 2: Tích vô hướng của nhị vectơ và vận dụng - Hình học 10 •Cmùi hương 2: Hàm số số 1 cùng bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: Phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học 10 •Cmùi hương 3: Phương thơm trình - Hệ pmùi hương trình - Đại số 10 •Chương thơm 4: Bất đẳng thức - Bất pmùi hương trình - Đại số 10 •Cmùi hương 5: Thống kê - Đại số 10 •Chương thơm 6: Cung cùng góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
• Giải bài xích 1 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 2 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 4 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 5 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 6 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 7 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 8 trang 59 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 9 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 10 trang 59 – SGK Hình học tập lớp 10
Cmùi hương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo Chương thơm 1: Vectơ Cmùi hương 2: Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ với vận dụng Chương thơm 2: Hàm số số 1 cùng bậc hai Cmùi hương 3: Phương pháp tọa độ vào phương diện phẳng Chương 3: Pmùi hương trình - Hệ phương thơm trình Chương thơm 4: Bất đẳng thức - Bất phương thơm trình Chương 5: Thống kê Chương thơm 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác