Giải bài tập phép tịnh tiến

Trong phương diện phẳng cho vectơ

*
. Phnghiền biến hóa hình hiến mỗi điểm M thành điểm M’ sao để cho
*
=
*
được hotline là phnghiền tịnh tiến theo vectơ
*
.

Bạn đang xem: Giải bài tập phép tịnh tiến


Phxay tịnh tiến theo vectơ

*
thường xuyên được kí hiệu là
*
.

*
được Điện thoại tư vấn là vectơ tịnh tiến.

Cho nên:

*
(M) = M’
*
=
*
.

– khi biết vectơ tịnh tiến ta hoàn toàn khẳng định được phnghiền tịnh tiến kia.

– lúc vectơ tịnh tiến là vectơ – không thì ta có:

*
(M) = M ∀ M.

Xem thêm: Cách Tạo Trang In Giấy Ngang Trong Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

do đó phnghiền tịnh tiến

*
 là 1 phxay đồng nhất.

2. Biểu thức toạ độ

Trong phương diện phẳng toạ độ Oxy, cho vectơ

*
(a;b) với nhì điểm M(x; y),

M"(x’; y’).

*

3. Tính chất

*

Suy ra phxay tịnh tiến là 1 trong những phnghiền biến chuyển hình bảo đảm khoảng cách thân nhì điểm bất kỳ.

– Phép tịnh tiến:

+ Biến tía điểm trực tiếp mặt hàng thành bố điểm thẳng mặt hàng và bảo toàn thứ từ thân các điểm tương ứng;

+ Biến đoạn trực tiếp thành đoạn trực tiếp bằng nó;

+ Biến mặt đường trực tiếp thành con đường trực tiếp tuy nhiên tuy vậy hoặc trùng với nó;

+ Biến tam giác thành tam giác bởi nó;

+ Biến mặt đường tròn thành con đường tròn gồm cùng nửa đường kính.

B. BÀI TẬP (SGK)

 Bài 1 trang 7 sách giáo khoa Hình học tập 11

 Bài 2 trang 7 sách giáo khoa Hình học 11

Lần lượt dựng các hình bình hành ABB’G và ACCG.

*

 

*

Khi kia ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến B theo vectơ

*
là tam giác GB’C’.