D03 LÀ TỔ HỢP MÔN GÌ

Nhìn chung, với câu hỏi không thay đổi quy chế tuyển chọn sinh 2021 của cục GD & ĐT, các mã tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng trong năm nay cũng ko có thay đổi gì so với năm 2020.

Bạn đang xem: D03 là tổ hợp môn gì

*

Khi đăng ký dự thi, sỹ tử cần nắm vững mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ bao gồm quy năm 2021 để lựa chọn tổ hợp môn thi cân xứng với ngành xét tuyển cùng thế mạnh của mình.

Xem thêm: Cách Cài Itunes Cho Win 7 - Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Itunes Cho Máy Tính

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chủ yếu quy

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển chọn ĐH, CĐ chính quy được thực hiện nhờ vào nội dung hướng dẫn theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS ngày trăng tròn tháng 03 năm 2015 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo. Bảng mã hóa các tổ thích hợp môn thi và xét tuyển chọn Đại học, cđ chính quy được cục Khảo thí với Kiểm định chất lượng giáo dục, bộ GD&ĐT thống kê.

Theo đó, mã quy ước tổng hợp môn xét tuyển bao hàm 10 tổ hợp môn thi truyền thống lâu đời và 91 tổng hợp môn thi mới. Ko kể ra, các trường Đại học, CĐ lựa chọn những tổ hòa hợp môn xét tuyển dựa vào ngành đào tạo và yêu ước riêng của từng trường.

Mã quy ước tổ hợp môn xét tuyển ĐH, CĐ chủ yếu quy năm 2021 cụ thể như sau:
STTMã tổ hợpTổ hợp những môn xét tuyển
Các mã tổ hợp môn khối A (môn Toán và 2 môn khác)
1A00Toán, vật dụng Lý, Hóa Học
2A01Toán, đồ dùng Lý. Giờ Anh
3A02Toán, thiết bị lí, Sinh học
4A03Toán, thứ lí, định kỳ sử
5A04Toán, thiết bị lí, Địa lí
6A05Toán, Hóa học, định kỳ sử
7A06Toán, Hóa học, Địa lí
8A07Toán, kế hoạch sử, Địa lí
9A08Toán, định kỳ sử, giáo dục công dân
10A09Toán, Địa lý, giáo dục đào tạo công dân
11A10Toán, Lý, giáo dục công dân
12A11Toán, Hóa, giáo dục và đào tạo công dân
13A12Toán, công nghệ tự nhiên, KH buôn bản hội
14A14Toán, kỹ thuật tự nhiên, Địa lí
15A15Toán, khoa học tự nhiên, Địa lí
16A16Toán, công nghệ tự nhiên, Ngữ văn
17A17Toán, vật dụng lý, kỹ thuật xã hội
18A18Toán, Hoá học, công nghệ xã hội
Các mã tổ hợp môn khối B (môn Toán, Sinh học và 1 môn khác)
19B00Toán, Hóa Học, Sinh Học
20B01Toán, Sinh học, định kỳ sử
21B02Toán, Sinh học, Địa lí
22B03Toán, Sinh học, Ngữ văn
23B04Toán, Sinh học, giáo dục và đào tạo công dân
24B05Toán, Sinh học, công nghệ xã hội
25B08Toán, Sinh học, tiếng Anh
Các mã tổ hợp môn khối C (môn Ngữ văn với 2 môn khác)
26C00Ngữ Văn, định kỳ Sử, Địa Lý
27C01Ngữ văn, Toán, vật dụng lí
28C02Ngữ văn, Toán, Hóa học
29C03Ngữ văn, Toán, kế hoạch sử
30C04Ngữ văn, Toán, Địa lí
31C05Ngữ văn, vật lí, Hóa học
32C06Ngữ văn, đồ dùng lí, Sinh học
33C07Ngữ văn, thiết bị lí, lịch sử
34C08Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
35C09Ngữ văn, thiết bị lí, Địa lí
36C10Ngữ văn, Hóa học, lịch sử
37C12Ngữ văn, Sinh học, kế hoạch sử
38C13Ngữ văn, Sinh học, Địa lí
39C14Ngữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dân
40C15Ngữ văn, Toán, Khoa học Xã hội
41C16Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giáo dục và đào tạo công dân
42C17Ngữ văn, Hóa học, giáo dục công dân
43C19Ngữ văn, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân
44C20Ngữ văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân
Các mã tổng hợp môn khối D (môn ngoại ngữ với 2 môn khác)
45D01Ngữ Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh
46D02Ngữ Văn, Toán, giờ đồng hồ Nga
47D03Ngữ văn, Toán, giờ Pháp
48D04Ngữ văn, Toán, tiếng Trung
49D05Ngữ văn, Toán, giờ Đức
50D06Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Nhật
51D07Toán, Hóa học, tiếng Anh
52D08Toán, Sinh học, tiếng Anh
53D09Toán, định kỳ sử, tiếng Anh
54D10Toán, Địa lí, tiếng Anh
55D11Ngữ văn, đồ dùng lí, giờ Anh
56D12Ngữ văn, Hóa học, giờ đồng hồ Anh
57D13Ngữ văn, Sinh học, tiếng Anh
58D14Ngữ văn, định kỳ sử, giờ Anh
59D15Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh
60D16Toán, Địa lí, tiếng Đức
61D17Toán, Địa lí, tiếng Nga
62D18Toán, Địa lí, tiếng Nhật
63D19Toán, Địa lí, tiếng Pháp
64D20Toán, Địa lí, giờ đồng hồ Trung
65D21Toán, Hóa học, giờ Đức
66D22Toán, Hóa học, giờ Nga
67D23Toán, Hóa học, giờ Nhật
68D24Toán, Hóa học, tiếng Pháp
69D25Toán, Hóa học, giờ Trung
70D26Toán, đồ vật lí, giờ Đức
71D27Toán, vật dụng lí, tiếng Nga
72D28Toán, đồ gia dụng lí, tiếng Nhật
73D29Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ Pháp
74D30Toán, đồ vật lí, tiếng Trung
75D31Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Đức
76D32Toán, Sinh học, tiếng Nga
77D33Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Nhật
78D34Toán, Sinh học, giờ Pháp
79D35Toán, Sinh học, giờ Trung
80D41Ngữ văn, Địa lí, tiếng Đức
81D42Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Nga
82D43Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Nhật
83D44Ngữ văn, Địa lí, giờ Pháp
84D45Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Trung
85D52Ngữ văn, vật lí, tiếng Nga
86D54Ngữ văn, thứ lí, giờ đồng hồ Pháp
87D55Ngữ văn, vật lí, tiếng Trung
88D61Ngữ văn, lịch sử, tiếng Đức
89D62Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Nga
90D63Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng Nhật
91D64Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng Pháp
92D65Ngữ văn, lịch sử, giờ Trung
93D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
94D68Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ Nga
95D69Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ Nhật
96D70Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, giờ Pháp
97D72Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Anh
98D73Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ Đức
99D74Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ Nga
100D75Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng Nhật
101D76Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ Pháp
102D77Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ Trung
103D78Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Anh
104D79Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ đồng hồ Đức
105D80Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ Nga
106D81Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng Nhật
107D82Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ Pháp
108D83Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng Trung
109D84Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ Anh
110D85Toán, giáo dục công dân, giờ Đức
111D86Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ Nga
112D87Toán, giáo dục công dân, giờ Pháp
113D88Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Nhật
114D90Toán, công nghệ tự nhiên, giờ Anh
115D91Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Pháp
116D92Toán, khoa học tự nhiên, tiếng Đức
117D93Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ Nga
118D94Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ Nhật
119D95Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ Trung
120D96Toán, công nghệ xã hội, Anh
121D97Toán, khoa học xã hội, Anh
122D98Toán, kỹ thuật xã hội, tiếng Đức
123D99Toán, kỹ thuật xã hội, tiếng Nga
 Các mã tổ hợp môn khối Năng khiếu (có 1 hoặc 2 môn năng khiếu)
124H00Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 1, năng khiếu vẽ thẩm mỹ 2
125H01Toán, Ngữ văn, Vẽ
126H02Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màu
127H03Toán, khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu
128H04Toán, giờ đồng hồ Anh, Vẽ Năng khiếu
129H05Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, Vẽ Năng khiếu
130H06Ngữ văn, tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật
131H07Toán, Hình họa, Trang trí
132H08Ngữ văn, lịch sử, Vẽ mỹ thuật
133K01Toán, giờ Anh, Tin học
134M00Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát
135M01Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu
136M02Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2
137M03Văn, năng khiếu 1, năng khiếu sở trường 2
138M04Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múa
139M09Toán, NK mầm non 1( nhắc chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần nin thiếu nhi 2 (Hát)
140M10Toán, tiếng Anh, NK1
141M11Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ Anh
142M13Toán, Sinh học, Năng khiếu
143M14Ngữ văn, năng khiếu báo chí, Toán
144M15Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ Anh
145M16Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, thứ lý
146M17Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, kế hoạch sử
147M18Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, Toán
148M19Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, tiếng Anh
149M20Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, đồ gia dụng lý
150M21Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, định kỳ sử
151M22Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, Toán
152M23Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, giờ đồng hồ Ạnh
153M24Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, đồ vật lý
154M25Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, lịch sử
155N00Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2
156N01Ngữ văn, xướng âm, màn biểu diễn nghệ thuật
157N02Ngữ văn, ký kết xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụ
158N03Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm môn
159N04Ngữ Văn, năng khiếu sở trường thuyết trình, Năng khiếu
160N05Ngữ Văn, chế tạo kịch bạn dạng sự kiện, Năng khiếu
161N06Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
162N07Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng môn
163N08Ngữ văn , Hòa thanh, cải tiến và phát triển chủ đề cùng phổ thơ
164N09Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- lãnh đạo tại chỗ
165R00Ngữ văn, lịch sử, năng khiếu báo chí
166R01Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật
167R02Ngữ văn, Toán, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật
168R03Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật
169R04Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu Kiến thức văn hóa truyền thống – thôn hội – nghệ thuật
170R05Ngữ văn, tiếng Anh, Năng khiếu kiến thức truyền thông
171S00Ngữ văn, năng khiếu sở trường SKĐA 1, năng khiếu SKĐA 2
172S01Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2
173T00Toán, Sinh học, năng khiếu TDTT
174T01Toán, Ngữ văn, năng khiếu TDTT
175T02Ngữ văn, Sinh, Năng khiếu TDTT
176T03Ngữ văn, Địa, Năng khiếu TDTT
177T04Toán, Lý, năng khiếu sở trường TDTT
178T05Ngữ văn, giáo dục đào tạo công dân, Năng kiếu
179V00Toán, đồ vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
180V01Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật
181V02VẼ MT, Toán, giờ Anh
182V03VẼ MT, Toán, Hóa
183V04Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Vẽ mỹ thuật
184V05Ngữ văn, thứ lí, Vẽ mỹ thuật
185V06Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật
186V07Toán, giờ Đức, Vẽ mỹ thuật
187V08Toán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuật
188V09Toán, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuật
189V10Toán, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuật
190V11Toán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật