Công Thức Chu Vi Đường Tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn trụ hay độ dài mặt đường tròn là đường biên giới hạn của hình tròn. Cách làm của chu vi hình tròn là lấy 2 lần bán kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.

Bạn đang xem: Công thức chu vi đường tròn

Công thức

*

Công thức của chu vi hình trụ là:

*

Hoặc rất có thể là:

*

*
Hoặc
*

Trong đó:

C là chu vi của hình tròn;d là 2 lần bán kính hình tròn;r là nửa đường kính hình tròn.pi là 3.14

– Ví dụ : gồm một hình trụ C có đường kính nối tự điểm AB = 10cm. Hỏi chu vi hình tròn trụ C bởi bao nhiêu?Ta áp dụng: cách tính chu vi hình tròn trụ đã tất cả ở trên: d = AB = 10 cm. Như vậy:= d x Pi = 10 x Pi = 10 x 3,14 = 31,4 cm

*

Ví dụ: hình tròn có bán kính R = 2 sẽ sở hữu được diện tích hình trụ là: S = 2².3,14 = 12,56.

Bài tập: Bánh xe của một xe cộ lửa có đường kính là 1.5m. Hãy tính chu vi của bánh xe cộ đó.

Chu vi của bánh xe lửa hình trụ là:

C = D ✖ Pi = 1.5 ✖ 3.14 = 4.71m

Đáp số: 4.71m

Ví dụ 1: Cho hình trụ tâm O có 2 lần bán kính AB= 15cm. Hãy tính chu vi hình tròn trụ tâm O.

Xem thêm: Đăng Ký Internet Banking Bidv Online, Cách Đăng Ký Internet Banking Bidv

Bài giải:

Chu vi của hình trụ tâm O là:

C = d x?= 15x 3,14= 47,1 (cm)

Đáp số: 47,1 (cm)

Ví dụ 2: Một bảng chỉ đường hình tròn có bán kính là 15 cm. Hãy tính đường kính và chu vi của bảng đi đường đó.

Bài giải:

Đường kính của bảng dẫn đường là:

d= 2r= 2x 15= 30 (cm)

Chu vi của bảng đi đường là:

C = 2r x?= 2x 15x 3.14= 94,2 (cm)

Đáp số: d= 30 (cm)

C= 94,2 (cm)

Quan hệ cùng với Pi

Chu vi của hình tròn trụ liên quan với Pi. Giá trị của Pi là 3,141592653589793…. (xem Pi), được quy ước với cái giá trị gần chính xác là 3,14. Pi được tư tưởng là xác suất của chu vi C.

Các hằng số π được sử dụng phổ cập trong toán học, kỹ thuật cùng khoa học. Trong lúc nó được lấy tên trong toán học thì chuyên môn và khoa học nó không được để tên. Nó được sử dụng bởi radio, lập trình máy tính xách tay và hằng số thứ lý. Bởi giá trị của Pi khôn xiết dài buộc phải công thức rất có thể đơn giản hóa là d*3,14.